Menu

Plac Budowy

Powrót

Od 14 czerwca przez całe lato na terenie teatru działać będzie Plac Budowy - miejsce spotkań, działań artystycznych i edukacyjnych, letnia baza food trucków. Miejsce wzięło nazwę od rozpoczynającej się w tym czasie rewitalizacji siedziby Nowego Teatru. Informacje o programie i wydarzeniach