Menu

Ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Powrót

http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne14 sierpnia 2014 r. Nowy Teatr ogłosił przetarg na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16”. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 1 września 2014 roku o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz