Menu

Ogłoszony przetarg na generalnego wykonawcę robót budowlanych

Powrót

30 czerwca 2014 r. Nowy Teatr ogłosił przetarg na roboty budowlane pn. „Budowa siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16”. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. Do dnia 15 lipca 2014 r. do godz. 11:00 zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert.  

UWAGA: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został przedłużony do 24.07.2014 do godziny 11:00.

Treść ogłoszenia: pobierz

Zmiana treści ogłoszenia: pobierz