Menu

Stan prac w ramach projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr - 1 września 2015

Powrót

W okresie maj – sierpień 2015 w byłej hali warsztatowej zakończono roboty żelbetowe, wykucia otworów drzwiowych i skucie odspojonych i uszkodzonych tynków, prace murowe, ułożenie instalacji i warstw podposadzkowych, ukończono posadzki betonowe.

Wykonano wszystkie ściany działowe z gipsokartonów,  część instalacji elektrycznych, sanitarnych, wszystkie tynki cem-wapienne, zamontowano sufity podwieszone i większość sufitów akustycznych. W czerwcu 2015 roku podczas prac remontowych sufitów odkryto lokalne uszkodzenia belek nośnych dachu i pęknięcia wsporników belek dachowych. Konieczne było wstrzymanie prac związanych z montażem sufitu akustycznego, wykonanie zabezpieczeń i wzmocnień zaleconych przez konstruktora.

Wykonano również malowanie ścian i zamontowano większość drzwi wewnętrznych. Zakończono usuwanie starych warstw izolacyjnych dachu i wykonano izolację dachu hali. Zakończono skuwanie uszkodzonych tynków na elewacjach, w tym w lipcu usunięto nieprzewidziany nienośny materiał w ścianach zewnętrznych ryzalitu środkowego oraz attyk i przemurowano nowym materiałem;  wykonano ponad połowę nowych tynków.

W budynku administracyjnym w okresie sprawozdawczym wykonano większość izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych, niemal zakończono remont elewacji i wymianę pokrycia dachu.

Na terenie placu rozpoczęto demontaż istniejącej nawierzchni.  

fotografia: Jakub Certowicz