Menu

Stan prac w ramach projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr - 1 marca 2015

Powrót

Do końca lutego 2015 roku wykonano rozbiórki ścian i posadzek w hali, wykopy pod nowe fundamenty, nowe ławy i stopy fundamentowe.

Usunięto istniejące dotychczas instalacje elektryczne i sanitarne, ułożono bednarkę uziemiającej w hali i kanalizację podposadzkową. Trwają także ostatnie prace przy konstrukcjach żelbetowych (ścianach, słupach, stropach i schodach). Trwają wciąż prace przy montażu wsporników stalowych pod ścięte belki, skuwaniu odspojonych tynków oraz wykuciach otworów drzwiowych. Rozpoczęto izolacje ścian fundamentowych zewnętrznych.

W budynku administracyjnym trwają ostatnie prace rozbiórkowe.  

fotografia: Jakub Certowicz