Menu

SKANSKA S. A. generalnym wykonawcą robót budowlanych

Powrót

W wyniku przetargu ograniczonego wybrany został generalny wykonawca robót budowlanych w ramach inwestycji Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr - firma SKANSKA S. A. 

Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych planujemy na początku listopada 2014.