Menu

Projekt krajobrazowy przestrzeni zewnętrznych MCK Nowy Teatr

Powrót

Powstał uzupełniający projekt krajobrazowy przestrzeni zewnętrznych Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr opracowany przez architektów krajobrazu: Karolinę Samborską oraz Łukasza Kowalskiego z Pracowni Architektury Krajobrazu La.Wa.

Autorzy projektu:

Modernizacja terenu Nowego Teatru stworzyła szansę na wykreowanie nowego, ważnego miejsca na mapie Warszawy. Ważnego nie tylko w rozumieniu nowej instytucji kulturalnej, ale także w sensie urbanistyczno-krajobrazowym. Potencjał miejsca daje bowiem możliwość utworzenia nowego współczesnego Placu na Mokotowie - atrakcyjnej przestrzeni podporządkowanej wydarzeniom kulturalnym, lecz w równym stopniu służącej do codziennego przebywania, relaksu, aktywnej rekreacji, uprawiania sportu, budowania kontaktów społecznych, samorealizacji a jednocześnie przyjemnego skrótu na trasie codziennych wędrówek przez miasto.

Zagospodarowanie otoczenia ma pozwalać na organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych, a jednocześnie zachęcać do codziennego swobodnego wykorzystywania przestrzeni przez mieszkańców. Idea otwarcia się na otoczenie, stworzenie licznych wejść usytuowanych wzdłuż zamkniętych dotychczas granic działki, pozwoli na swobodną penetrację terenu, skracanie drogi na codziennych szlakach.

 

Teren zewnętrzny został podzielony na 4 główne strefy:

1. Strefa placu wewnętrznego: centralna przestrzeń wydarzeń plenerowych, obsługi

komunikacyjnej hali i dojazdu pożarowego. W narożniku hali i budynku administracyjnego znajdzie się zewnętrzne foyer, z miejscami do siedzenia wokół wodnej instalacji artystycznej

2. Polana, łąka z naturalistycznymi nasadzeniami drzew i krzewów w sąsiedztwie pawilonu Świetlicy, służąca do letnich zabaw i wypoczynku

3. Kawiarnia „Sezonowa”

4. Parking dla samochodów, okazjonalny targ, sezonowy salon kulinarny i scena wydarzeń plenerowych.

Zaproponowane rozwiązania krajobrazowe dążą do stopienia betonowej przestrzeni placu z zieloną strefą polany. Zatarcie ostrej granicy ujednolici wnętrze urbanistyczne placu przed główną halą teatru, zachowując podział na płytę i strefę przyrodniczą. Wprowadzenie zieleni ma również na celu przywrócenie naturalistycznego, aktywnego przyrodniczo, dynamicznego charakteru „miejskiej łąki”. Zastosowanie kwitnących i owocujących drzew i krzewów, stworzy warunki siedliskowe sprzyjające bytowaniu ptaków śpiewających, drobnych kręgowców i wielu gatunków owadów. Wizja otoczenia teatru to swoisty miejski kameleon krajobrazowy, łatwo zmieniający się i adaptujący wraz z programem kulturalnym Teatru. To miejski pejzaż poddający się rytmowi pór roku, ulegający naturalnej dynamice przyrody, tworzący stymulujący, samoregulujący się i trwający ekosystem.

Koncepcja zakłada zachowanie części istniejących drzew. Konieczne będzie usunięcie kilku drzew kolidujących z inwestycją i okazów w złej kondycji. Zostaną one zastąpione nowymi okazami dorosłych, rodzimych, szlachetnych gatunków drzew w liczbie znacznie przekraczającej usunięte okazy.

Wyróżnimy 5 typów nasadzeń roślinnych:

1. Drzewa

m.in.: lipa drobnolistna, grab pospolity, jarząb pospolity i szwedzki, wiśnia ptasia, klon polny i zwyczajny, sosna czarna, jabłonie, wiśnia piłkowana.

2. Krzewy

w zdecydowanej większości będą to owocujące gatunki takie, jak: śnieguliczka, porzeczka alpejska, trzmielina europejska, jaśminowiec, dzika róża, głóg, irga błyszcząca, leszczyna, jeżyna, bez czarny, kalina, laurowiśnia, barwinek.

3. Byliny

ozdobne byliny okrywowe, w przeważającej większości rodzime gatunki tworzące naturalistyczne zielone kobierce: podagrycznik, narecznica samcza, bluszczyk kurdybanek, naparstnica, bodziszek, przywrotnik miękki, tawułka i inne.

Na nasłonecznionych stanowiskach strefę ekotonu utworzą takie gatunki jak: języczka, wrotycz, firletka chalcedońska, jastrun właściwy, mikołajek polny, dziurawiec zwyczajny, krwawnik pospolity, malwa, łopian większy.

4. Roślinność na placu

zbiorowisko rodzimych gatunków jedno i wieloletnich roślin, pospolicie występujących na terenach nieużytków, opuszczonych działek miejskich, miejskich muraw, poboczach dróg, nasypach kolejowych, terenach poprzemysłowych. Dobrze znanych a powszechnie i całkowicie niezasłużenie uznawanych za chwasty. Malowniczych, pożytecznych, odpornych, pionierskich roślin, których wyjątkowe przystosowania i niewielkie wymagania chcemy wykorzystać do zbudowania charakteru placu. Skład tego zbiorowiska oparty będzie na takich gatunkach, jak: tymianek, chaber driakiewnik, komonica zwyczajna, rzepik pospolity, dziewanna pospolita, świerzbnica polna, szałwia okółkowa, żmijowiec zwyczajny, bukwica pospolita, cykoria podróżnik, złocień zwyczajny, wyka ptasia, krwawnik pospolity, chaber łąkowy, dziurawiec zwyczajny, dziewanna drobnokwiatowa, rumian barwierski, wiesiołek - kilka gatunków, , mydlnica lekarska, mak polny, babka lancetowata, rdest ptasi, ślaz piżmowy i wielu innych.

5. Murawy

Trawnik zostanie podzielony na strefy pokryte wytrzymałą mieszanką murawy rekreacyjnej pielęgnowanej oraz strefy krawędziowej z wielogatunkowej mieszanki roślin dwuliściennych.

 

Istniejące ogrodzenie zostanie zastąpione ażurowym ogrodzeniem o zbliżonej formie, w uskokach linii ogrodzenia od strony zewnętrznej zainstalowane zostaną siedziska.

Ławki na placu mają postać szerokich siedzisk-platform z oparciami na zmiennej głębokości umożliwiających wygodny wypoczynek. Meble mogą być przestawianie, pozwalając na dowolną aranżację; od układu liniowego po kombinacje wyspowych „archipelagów” w zależności od potrzeb i inwencji użytkowników. Dodatkowym wyposażeniem placu będzie zestaw przenośnych składanych leżaków i krzeseł pozwalających na spontaniczną aranżację przez użytkowników placu.

Rowerzyści będą szczególnie mile widziani w Nowym Teatrze. Z myślą o nich na placu znajdzie się duży parking rowerowy. Będziemy także zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej.