Menu

Październik 2015 na Budowie MCK Nowy Teatr

Powrót

Fotografie: Jakub Certowicz

We wrześniu 2015 roku kontynuowane były roboty budowlane w budynku hali warsztatowej. Zakończono prace renowacyjne sufitów, montaż sufitów podwieszonych i montaż okładzin akustycznych na sufitach; wykonano większość okładzin akustycznych ścian. Wykonano kolejne prace instalacyjne, ułożono większość parkietów przemysłowych.  Kontynuowano montaż stalowych okien zewnętrznych. Wykonano kolejne tynki na elewacjach obydwu budynków.

Zakończono pokrycie dachu w budynku administracyjnym.

28 września 2015 roku uzyskaliśmy decyzję o zmianie pozwolenia na budowę,  zatwierdzającą zamienny projekt budowlany uwzględniający w szczególności rozszerzenie zakresu przebudowy budynku administracyjnego.