Menu

Nowy Teatr poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTY DS. INWESTYCJI

Powrót

Nowy Teatr poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTY DS. INWESTYCJI w Dziale Inwestycyjnym

forma zatrudnienia: umowa na czas realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr”

wymiar etatu: 1

Podstawowe obowiązki:

- analizowanie zadań inwestycyjnych pod kątem zabezpieczenia środków i określenia warunków ich realizacji;

- analiza i oceny dokumentacji przetargowej w tym specyfikacji technicznych, kosztorysów, projektów;

- analiza i ocena ryzyk dotyczących realizacji inwestycji;

- kontrolowanie i monitorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

- nadzór nad pracą Inżyniera Kontraktu w toku realizacji inwestycji w tym weryfikacja raportów;

- udział w naradach koordynacyjnych;

- prowadzenie bieżących inspekcji przedmiotu inwestycji w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu;

- współudział w przygotowaniu dokumentów przetargowych dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych oraz udział w komisjach przetargowych lub/i negocjacjach z wybranymi wykonawcami;

- przeprowadzanie badania rynku w przypadku zamówień poniżej progu bagatelności;

- uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i opinii od organów administracji publicznej;

- ocena dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym;

- uczestniczenie w odbiorach inwestycji;

- współudział w raportowaniu, monitoringu i rozliczaniu projektu wobec Operatora Programu EOG oraz m.st Warszawy;

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne budowalne, preferowane kierunki: inżynieria lądowa, architektura,

- min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w tym przy realizacji projektów inwestycyjnych po stronie Inwestora, Generalnego Wykonawcy lub Nadzoru Inwestorskiego, preferowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich,

- preferowane posiadanie uprawnień w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń,

- praktyczna znajomość przepisów prawa i procedur wynikających w szczególności z: kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- wiedza na temat organizacji procesu inwestycyjnego,

- biegła obsługa komputera, znajomość programów MS Office, CAD

- umiejętność pracy w zespole,

- zdolność szybkiego uczenia się, otwartość, solidność oraz terminowość,

- samodzielność.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego na adres e-mail: anna.blazejewska@nowyteatr.org w tytule wiadomości koniecznie podając „Ogłoszenie o pracę Specjalista w dziale inwestycyjnym”.

Do aplikacji należy załączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji w zakresie niezbędnym do jej rozpatrzenia. Zastrzegamy sobie prawo do nawiązania kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Termin składania aplikacji: do 25 lutego 2015.

foto: Jakub Certowicz