Menu

Jakub Certowicz autorem dokumentacji fotograficznej modernizacji Nowego Teatru

Powrót

Dokonaliśmy wyboru autora koncepcji artystycznej dokumentacji fotograficznej inwestycji pn. Budowy Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty ustalono, że oferta Jakuba Certowicza odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym. 

Pierwsze zdjęcia Jakuba Certowicza już wkrótce.

www.jakubcertowicz.pl